HAKKIMDA

 

DİLEK YALÇIN

Tekrarlama, hareket, ritim, geometri ve canlı renkler, sanat eserlerinde kullandığı temel unsurlardır.
Yapıtlarında soyut dışavurumculuk, gerçeküstücülük ve kavramsal sanatın izleri görülür.

İç mimarlık, mutfak sanatları, edebiyat, belgeseller, maneviyat ve Türk kültürel mirası, Dilek'in sanatsal yaratımı için beslendiği başlıca damarlardan bazılarıdır.

Sanatçının üretim sürecine baktığımızda, yapıtlarını proje temelli ürettiğini gözlemliyoruz. Bu demektir ki, bir temaya karar veriyor ve bu temaya göre resimlerini, enstalasyonlarını ve film yapımlarını yaratıyor. Bu yönüyle Dilek'i kavramsal sanata yakın bir yere konumlandırmak yanlış olmaz.

Son üretimlerinde de bunun izlerini görmek mümkün.

Sosyal sorumluluk mesajı iletmeyi amaçlayarak, resimlerine ve uygulamalarına gazeteci bir yaklaşım getirmeye çalışıyor. Sanatın, duyguların iç akışını ifade etmede nasıl yardımcı olabileceğine ve içsel düşünceleri bir gazetecilik kesinliği yoluyla rasyonalize etmeye meyilli olduğu anlaşılıyor. Bunu yaparken, estetiğin ve estetik değerlerin toplum ve sanatçılar ile ilişkisinide sorgulamaya ve izleyicisine sorgulatmaya çalışıyor.

Ressam, toplumsal açıları yansıtıyor olsa bile, soyut dışavurumculuk yoluyla güncel bir konuyu Yaratılış mitleri, Mezopotamya ve Yunan mitolojisinden izlerle harmanlıyor. Her resim, özenle planlanmış yapılar, daireler ve gelişigüzel olmayan bir yerleştirmeyle kompoze edilmiş hissi uyandırıyor.

Dilek, iç mekanın tuval izdüşümlerinden oluşan serisinde, resmin temel bir sorusunu araştırıyor: Bir eseri sanat eseri yapan nedir? Bu nedenle, sanatın mekan ve zamanla ilişkisini ifade etmeye çalışırken, ustaların eserleriyle, sanatsal prodüksiyonlarını kurkulanmış bir mekanda biraraya getiriyor, bu sayede zaten yeterince dolu bir dünyada sanat eserinin maddi ve manevi varlığını tartışmaya açıyor; Sanat tanımlarını ve eşsiz bir nesne olarak nitelendirilebilecek sanat eserlerinin işlevsel tasarım ve seri üretim üzerine ayrıcalıklarını düşünmeye davet ediyor.
Dilek Yalçın, resimlerinde bir noktadan yola çıkarak oluşan daireler, çemberler ve spirallerle, tıpkı bu motifin önerdiği gibi, yavaş yavaş yeni anlayış katmanları oluşturmak için uygulamaya dayalı araştırma yolunu seçiyor; duyarlı ve araştırmacı bir ruhun estetik kaygılarla birleşince neler ortaya koyabileceğini sergilemeye devam ediyor.

Dr. Fran Norton
Senior Lecturer
University of Arts London